Opłaty za obiady – październik

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za październik 2020 r. wynosi 105,00 zł (za 21 dni, bez 14.10.2020 r.

UWAGA OPŁATY ZA OBIADY

ZA PAŹDZIERNIK 2020!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za październik 2020 r.  wynosi 105,00 zł (za 21 dni, bez 14.10.2020 r.

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

 

Wskutek zawieszenia zajęć szkolnych od 12.03.2020 r. powstała nadpłata u wszystkich osób  korzystających w marcu z obiadów. W związku z powyższym prosimy o indywidualny kontakt w sprawie ustalenia kwoty za październik 2020 r. z pracownikiem kasy:

tel.  048 363 22 15 wew. 112 lub e-mail – obiady@psp14.radom.pl

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 24.09.2020 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 24.09.2020 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

Przejdź do treści