Opłaty za obiady za czerwiec 2016r.

OPŁATY ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2016r.

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 18-24.05.2016r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08.00-10.00 12.00-15.30

OPŁATY ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2016r.

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 18-24.05.2016r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach:      08.00-10.00         12.00-15.30

                     

Prosimy o indywidualne uzgadnianie kwot za m-c czerwiec 2016r. (osobiście lub telefonicznie) gdyż jest to ostatnia opłata w tym roku szkolnym i trzeba z niej dokonać odpisów.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat (przelewy należy puszczać odpowiednio wcześniej) – opóźnienia w opłatach powodują nieporozumienia i pomyłki, utrudniają pracę intendenta i kasjerki.

Na przelewie należy podać również klasę, do której uczęszcza dziecko!

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców przy ZSI.

Przejdź do treści