Opłaty za obiady za czerwiec 2019 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 20-24.05.2019r. (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 20-24.05.2019r.  (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-10:00    12:00-15:30

 a

Kwota za czerwiec 2019r.  – 52,00 zł (za 13 dni)

Po dniu 12.06.2019r. nie będzie już można zgłaszać odpisów z obiadów z powodu konieczności wyliczenia tzw. stawki obiadowej na koniec roku szkolnego.

 a

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (po 19 maja – osobiście lub telefonicznie) w celu rozliczenia wszystkich odpisów z obiadów za drugie półrocze.

a

W kasie będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści