Opłaty za obiady – kwiecień 2022 r.

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za kwiecień 2022 r.  wynosi 85,00 zł (za 17 dni, bez 14-19.04.2022 r. – przerwa świąteczna).

a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za kwiecień 2022 r.  wynosi 85,00 zł (za 17 dni, bez 14-19.04.2022 r. – przerwa świąteczna).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów ze stycznia i lutego 2021 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 25.03.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 25.03.2022 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści