Opłaty za obiady za listopad 2021

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za listopad 2021 r.  wynosi 95,00 zł (za 19 dni, bez 12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za listopad 2021 r.  wynosi 95,00 zł (za 19 dni, bez 12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z września 2021 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 21.10.2021 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 21.10.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 18.10.2021 r. do 22.10.2021 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści