Opłaty za obiady – listopad 2022 r.

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.
Kwota za listopad 2022 r.  wynosi 114,00 zł (za 19 dni, bez 10.11.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Kwota za listopad 2022 r.  wynosi 114,00 zł (za 19 dni, bez 10.11.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów/nadpłaty z września 2022 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z pracownikiem kasy (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 25.10.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 23.10.2022 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Wszelkie informacje dot. obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 19.10.2022 r. do 25.10.2022 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

Przejdź do treści