Opłaty za obiady za marzec 2020 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 17-25.02.2019 r. (7 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 17-25.02.2019 r.  (7 dni roboczych !)

w godzinach:  08:00-10:00   12:00-15:30

 

Kwota za marzec 2020 r.  – 99,00 zł (za 22 dni)

 

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów ze stycznia 2020 r.- kwotę przelewu należy uzgodnić z pracownikiem kasy.

W razie przelania płatności po dniu 23.02.2020 r. – prosimy o bezzwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – szkola@zsi.radom.pl

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

 

Przejdź do treści