Opłaty za obiady za miesiąc kwiecień

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 18-21.03.2019r. (4 dni robocze !)

oraz w dniu 25.03.2019r. (1 dzień roboczy!)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

w dniu 22.03.2019r. (piątek kasa będzie nieczynna!)

Opłaty  będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach:     18-21.03.2019r.  (4 dni robocze !)

oraz w dniu 25.03.2019r. (1 dzień roboczy!)

w godzinach:      08:00-10:00           12:00-15:30

w dniu 22.03.2019r. (piątek kasa będzie nieczynna!)

 

Kwota za kwiecień 2019r.  – 48,00 zł (za 12 dni, bez 10-23.04.2019r.)

 

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści