Opłaty za obiady za styczeń i luty 2019r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 02-08.01.2019r. (5 dni roboczych !!!) w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 02-08.01.2019r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00     12:00-15:30

 

Kwota za styczeń 2019r.  – 64,00 zł (za 16 dni, bez ferii zimowych od 28.01.2018r.)

Kwota za luty 2019r. – 56,00 zł. (za 14 dni, bez ferii zimowych do 10.02.2019r.)

Razem za styczeń i luty 2019r. – 120,00 zł.

 

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści