Opłaty za obiady za styczeń i luty 2022

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

 a

Dla osób korzystających z obiadów od 03.01.2022 r.: kwota łączna wynosi 150,00 zł., z tego:

za styczeń 2022 r.  – 95,00 zł (za 19 dni, bez 31.01.2022 r.)

za luty 2022 r. – 55,00 zł. (za 11 dni, bez 01-11.02.2022 r.)

zapis na obiady został przeniesiony automatycznie z okresu nauki zdalnej w grudniu 2021 r. (prosimy o ewentualną korektę zapisu/odpisów u intendenta).

 a

Dla osób korzystających z obiadów od 10.01.2022 r.: kwota łączna 130,00 zł., z tego:

za styczeń 2022 r.  – 75,00 zł (za 15 dni, bez 03-07.01.2022 r., 31.01.2022 r.)

za luty 2022 r. – 55,00 zł. (za 11 dni, bez 01-11.02.2022 r.)

warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

 a

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem!

 a

Przelewu należy dokonać w okresie od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 05.01.2022 r. prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu (fax 48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14 w dniach od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. w godzinach 08:00-15:30.

a

Przypominamy, że zagadnienia dotyczące obiadów (terminy pracy kasy, zgłaszanie odpisów, jadłospis, harmonogram) zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.psp14.radom.pl (zakładki „Dla Rodziców” – „Kasa”, „Obiady”)

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści