Opłaty za obiady za wrzesień i październik 2019 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

(tymczasowo kasa została przeniesiona do sklepiku szkolnego)

w dniach: 02-04.09.2019r. (3 dni robocze !)

w godzinach: 07:00-16:00

a

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

(tymczasowo kasa została przeniesiona do sklepiku szkolnego)

w dniach: 02-04.09.2019r. (3 dni robocze !)

w godzinach: 07:00-16:00

Obiady będą wydawane od dnia 06.09.2019r. !

Stawka uległa zmianie na 4,50 zł.

Kwota za wrzesień 2019r. – 76,50 zł (za 17 dni, bez 02-05.09.2019r.)

Kwota za październik 2019r. – 99,00 zł. (za 22 dni, bez 10.10.2019r.)

Razem za wrzesień i październik – 175,50 zł.

Prosimy o przygotowanie – w miarę możliwości – odliczonej kwoty lub drobnych pieniędzy.

Płatności można dokonywać również przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/e, za który/e wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 04.09.2019r. – prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – maciej.czerwiak@zsi.radom.pl

 

ZARZĄDZENIE nr 35/2019 DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Przejdź do treści