Podsumowanie kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

5 czerwca 2017r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się podsumowanie akcji mającej na celu uświadomienie dzieciom konieczności stosowania przepisów ruchu drogowego, w myśl których każdy pieszy użytkownik dróg i poboczy powinien być oznakowany po zmroku. Odblaskowe światełka, opaski, kamizelki pozwalają bowiem uniknąć niebezpiecznych sytuacji, zapobiegają wypadkom.

5 czerwca 2017r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się podsumowanie akcji mającej na celu uświadomienie dzieciom konieczności stosowania przepisów ruchu drogowego, w myśl których każdy pieszy użytkownik dróg i poboczy powinien być oznakowany po zmroku. Odblaskowe światełka, opaski, kamizelki pozwalają bowiem uniknąć niebezpiecznych sytuacji, zapobiegają wypadkom.

Na deskach amfiteatru pojawili się uczniowie naszej szkoły, wystawiając przedstawienie przygotowane przez M. Mizerę i G. Ferenc. O nagłośnienie zadbał Ł. Gos.

Wśród uczestników kampanii społecznej znalazła się też czterdziestoosobowa grupa rowerzystów – uczniów ZSI, która pod opieką K. Borczuch, P. Barzyckiego i B. Plutki wzięła udział w zmaganiach przybyłych na miejsce drużyn z wielu szkół.

Na scenie prym wiedli D. Piątek – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu i  Z. Gołąbek – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Składali podziękowania wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie kampanii. Wśród wyróżnionych trzech szkół z regionu radomskiego znalazła się nasza placówka. Pan dyrektor – Jan Rychlicki – otrzymał podziękowanie za szczególne zaangażowanie oraz wsparcie akcji. Obok cennego dyplomu odebrał nagrodę rzeczową – dwa rowery! Zapewne będą służyć naszym uczniom w czasie ćwiczeń i przygotowań do zdobycia karty rowerowej.

Autor: Małgorzata Mizera, Grażyna Ferenc

 

Przejdź do treści