Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Panda 2018

Uczniowie naszej szkoły wzięli w tym roku udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Panda 2018. Zmierzyli się z szeregiem trudnych pytań z przyrody, fizyki oraz języka niemieckiego.

Uczniowie naszej szkoły wzięli w tym roku udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Panda 2018. Zmierzyli  się z szeregiem trudnych pytań z przyrody, fizyki oraz języka niemieckiego.

W konkursie z  przyrody wzięło udział 33 uczniów, z  fizyki  18  a z języka niemieckiego 10 uczniów. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w tym konkursie  oraz wykazali się ogromną wiedzą przyrodniczą, fizyczną a także znajomością języka niemieckiego.

W czwartek  14 czerwca  2018 r.  Pan Dyrektor Jan Rychlicki oraz Pani Wicedyrektor  Monika  Czubak wraz z nauczycielami zaangażowanymi w przeprowadzenie projektu  uroczyście wręczyli dyplomy laureatów, nagrody książkowe, nagrody wyróżnienia oraz dyplomy uznania wszystkim uczestnikom.

Tytuły laureatów oraz nagrody książkowe z przyrody zdobyli :
Melania Romaniuk (kl IV D)
Mikołaj Szczepanik (kl. VI A)
Wyróżnienia z przyrody zdobyli:
Adam Waniek (kl. IV C),
Aleksander Kozera (kl. VI C)
Aleksander Pawlik (kl. VI C)
Maria Suszek (kl. VI C)
Maciej Czerniawski (kl. V C)
Luiza Jabłonka (kl. V C)

Wyróżnienie z fizyki :
Szymon Skawiński (kl. VI B)

Laureatom i wyróżnionym  gratulujemy oraz  życzymy dalszych sukcesów

Szkolni koordynatorzy konkursu: Iwona Świstowska, Dorota Rozwadowska, Jarosław Dąbrowski, Marta Janicka. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy nam pomagali w przygotowaniach oraz przeprowadzeniu konkursu  (p. Anna Malatyńska,  Ewa Warmiak, Iwona Szymańska,  Joanna Kapusta, Krystyna Sęk).

Autor: Iwona Świstowska

Przejdź do treści