Pomimo chłodu i deszczu…

W dniach 30 X – 2 XI 2016 r. odbyła się 31 kwesta zorganizowana przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu na rzecz ratowania najcenniejszych pod względem historycznym i artystycznym nagrobków naszej nekropolii. Nasza szkoła czynnie włączyła się w tych dniach do akcji.

W dniach 30 X – 2 XI 2016 r. odbyła się 31 kwesta zorganizowana przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu na rzecz ratowania najcenniejszych pod względem historycznym i artystycznym nagrobków naszej nekropolii.  Nasza szkoła czynnie włączyła się w tych dniach do akcji. Uczniowie: Zuzanna Więcaszek, Anna Kowalska, Jakub Szymański, Mateusz Waldek, Barbara Wólczyńska, Natalia Nowak z klasy 3gB oraz Gabriela Wolszczak z klasy 3gA, Marta Grzegorzek z klasy 3gC i Joanna Maciąg z klasy 2gC oraz nasze panie Karolina Prokop i Marzena Malicka uczestniczyły w czterodniowej zbiórce nie tylko zbierając do puszek datki na renowację, ale porządkując grób radomskiego „Lwowiątka” – Wacława Kotowicza.

W tegorocznej kweście Komitetowi udało się zebrać ponad 33,5 tys. zł. Dzięki dotychczasowym zgromadzonym funduszom, gorącym sercom i „otwartym portfelom”  radomian, przeprowadzono 18 renowacji nagrobków.

Trochę pogoda pokrzyżowała nam plany.  Zamiast spokojnego i rodzinnego spaceru na groby bliskich i krótkiej refleksji nad przemijaniem, radomianie szybko przemykali przez cmentarz. Pomimo chłodu i deszczu jednak hojnie wspomogli kwestę, za co należy się wielki szacunek powiedział przewodniczący Komitetu p. Jerzy Przyborowski

W 2016 r. zakończyła się renowacja nagrobka Marianny Niedźwiedzkiej i konserwacja nagrobka  Stasia i Luci Kędzierskich.

diabłu cienie, ziemi ciało, Bogu duszę

 

Nagrobek Marianny Niedźwiedzkiej (kwatera 4A)

Pochodzi z 1828 r. Jest to neoklasycystyczny nagrobek z piaskowca w formie cokołu zwieńczonego urną w kształcie kielicha. Występują tu liczne ornamenty, płaskorzeźby i bogata symbolika nagrobna. Na przedniej ścianie podstawy urny tekst poświęcony Maryjannie z Fiutkiewiczów  Niedźwieckiej (ok. 1791 – 1828)  żonie Jana Niedźwieckiego, żołnierza wojsk Królestwa Polskiego, na dwóch bocznych ścianach bogate inskrypcje upamiętniające zalety zmarłej.

Nagrobek Stasia i Luci Kędzierskich (kwatera 4A)

Nagrobek w  formie krzyża z rzeźbą na skałkach. Rzeźba przedstawia siedzącą dziewczynkę w prawej ręce trzymającą bukiecik kwiatów, a lewą obejmującą podstawę krzyża. Obok tablica inskrypcyjna.

W najbliższych planach Komitetu na rok 2017 jest przeprowadzenie renowacji nagrobka

Jana Mileyki (kwatera 6A).

 

śmierć, zmartwychwstanie, sąd ostateczny – daj Panie życie wieczne !

Autor: Jan Przeklasa

Przejdź do treści