Znajdź właściwe rozwiązanie

a
a
Program profilaktyki palenia tytoniu
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

a

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest wdrażany w klasach pierwszych gimnazjum w formie zajęć warsztatowych przeprowadzanych na godzinach wychowawczych.  Jego główny cel dotyczy zapobiegania paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Omawiana problematyka odnosi się do:

– zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego;

– rozwijania umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich;

– kształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Przejdź do treści