Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA22

Zapraszam do udziału w Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA22: 
https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/konkursy/konkursy-rok-szkolny-2021-22/przedmiotowy-konkurs-informatyczny-logia22/ 

a

Zapraszam do udziału w Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA22:

https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/konkursy/konkursy-rok-szkolny-2021-22/przedmiotowy-konkurs-informatyczny-logia22/

Informacje ogólne:

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

W celu udziału w konkursie uczeń:

  • zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl (dostępne od 16 września),
  • pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia do konkursu Logia, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na udział w konkursie,
  • oświadczenie jest poświadczane przez szkołę,
  • wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej (w dziale Organizacja).

Po założeniu konta, uczniowie zgłaszają ten fakt nauczycielowi: p. Monice Czubak.
W przypadku problemów z założeniem konta lub wysłaniem formularza prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki. 

Przejdź do treści