„Przedszkolaku, kim chcesz zostać w przyszłości? Preorientacja zawodowa w przedszkolu”

Odział przedszkolny 0A w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w innowacji programowej: „Przedszkolaku, kim chcesz zostać w przyszłości? Preorientacja zawodowa w przedszkolu.”

Odział przedszkolny 0A w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział  w innowacji programowej: „Przedszkolaku, kim chcesz zostać w przyszłości? Preorientacja zawodowa w przedszkolu.”

Zajęcia odbywają się w ramach zajęć wychowania przedszkolnego. Przewidzianych jest 12 spotkań, których celem jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań.

Chcemy włączyć w tę działalność także rodziców naszych uczniów, aby na własnym przykładzie mogli opowiedzieć dzieciom  o swoich zawodach.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które prowadzą dla nich nauczycielki: p. Agnieszka Krawczyk, p. Sylwia Kratke, a także zaproszeni goście: rodzice oraz przedstawiciele różnych zawodów m.in. policjant, pielęgniarka, aktor, stomatolog, itp. Dzieci podczas zajęć będą wykonywały różne przedmioty, które są atrybutami różnych zawodów m. in. lizak policyjny, czapkę pielęgniarki, lalkę pacynkę i itp. Będą organizowane także wycieczki do różnych miejsc pracy m.in. do Urzędu Miejskiego, do zakładu fryzjerskiego czy do Straży Pożarnej, gdzie uczniowie będą mogli w praktyce obserwować wykonywany zawód.

a

Opracowała: Agnieszka Krawczyk, Sylwia Kratke.

a

a

 

Przejdź do treści