Quiz wiedzy o Unii Europejskiej

UWAGA, UWAGA tego jeszcze nie było! Kahoot na Teamsie! Uczniów klas 4 i 5 zapraszamy do wspólnej zabawy. Już 4 maja 2020 r. będzie się działo! A nagrody czekają ….

UWAGA, UWAGA tego jeszcze nie było! Kahoot na Teamsie! Uczniów klas 4 i 5 zapraszamy do wspólnej zabawy. Już 4 maja 2020 r. będzie się działo! A nagrody czekają ….

a

Regulamin Quizu wiedzy o Unii Europejskiej

a

 1. Organizatorem Quizu wiedzy o Unii Europejskiej są opiekunowie Szkolnego Koła Europejskiego działającego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.
 2. Cele Quizu
  – propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
  – rozwijanie u uczniów zainteresowania ideą integracji Europy,
  – kształtowanie tożsamości narodowej uczniów,
  – poszerzanie wiedzy o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Erasmus + i Power S E
  – wdrażanie idei zdrowej rywalizacji
 3. Uczestnicy konkursu – Quiz skierowany jest do uczniów klas 4 i 5 PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. W zabawie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów.
 4. Przebieg Quizu
  – Quiz wiedzy o Unii Europejskiej odbędzie się w poniedziałek4 maja 2020 r. podczas przerwy międzylekcyjnej 12.50 – 13.10,
  – chęć udziału w konkursie uczniowie zgłaszają za pomocą aplikacji do nauczania zdalnego Teams do opiekunów Szkolnego Koła Europejskiego lub do nauczyciela historii do czwartku30 kwietnia 2020 r., do godziny 12.00,
  – dla uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie utworzony Zespół Unii Europejskiej w aplikacji Teams, w którym zostanie udostępniony Quiz wiedzy o Unii Europejskiej
  – Quiz jest utworzony w aplikacji Kahoot, w związku z tym każdy uczeń powinien dysponować telefonem komórkowym
  – informacje o wynikach Quizu będą przekazane wychowawcom, nauczycielom historii oraz uczestnikom konkursu w dniu jego przeprowadzenia
  – dla uczestników z najwyższą liczbą zdobytych punktów (z podziałem na kategorie: uczniowie klas 4 i uczniowie klas 5) przewidziano nagrody w postaci „6” z historii (ocena cząstkowa) oraz nagrody rzeczowe.

a

a

Przejdź do treści