Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Aktualne informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostały zamieszczone w menu Dla Rodziców – Informacje.
Przejdź do treści