Segreguj śmieci!

Pokaż, że masz ekoklasę i zachowaj kasę!

kampania edukacyjno-informacyjna organizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu dotycząca właściwej segregacji śmieci.

Pewnie nieraz widziałeś potłuczone szkło na chodniku przed swoim blokiem. Nieraz musiałeś zbierać puszki po napojach czy papierki po słodyczach z trawnika przed swoim domem. Niestety – niewiedza, lenistwo i brak szacunku szkodzą środowisku i zdrowiu.

Przejdź do treści