Spotkanie z kombatantem

18 grudnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole p. Jerzego Kłosowskiego – kombatanta, członka Armii Krajowej.

18 grudnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole p. Jerzego Kłosowskiego – kombatanta, członka Armii Krajowej.

 Pan Jerzy urodził się 5 listopada 1929 r. w Warszawie. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie miał 15 lat. Jako niepełnoletni, pełnił funkcję łącznika w stopniu strzelca i przynależał do oddziału V Obwodu Warszawskiego (Mokotów) AK – Grupy Artyleryjskiej „Granat”.

W trakcie spotkania z młodzieżą przybliżył im losy młodych mieszkańców Warszawy, którzy stawili się o godz. 17.00 w punkcie „W” i z wielkim poświęceniem, narażaniem życia, służyli Ojczyźnie. Nasz Gość, szczególnie związany był z Mokotowem. Do jego zadań należało: roznoszenie meldunków, opatrunków i lekarstw, broni, żywności, pomoc przy wznoszeniu barykad, transportowanie sprzętu i rannych, itp. Jako młodociany i niepełnoletni nie mógł walczyć z bronią w ręku na barykadzie. Szczęśliwie przetrwał powstanie i jako jeniec został ewakuowany ze stolicy. Późniejsze losy związały Go z Radomiem.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. było skierowane przeciwko Niemcom, Sowietom, postanowieniom jałtańskim (powojennej wizji Europy, wśród których mocarstwa Zachodu skazały na niebyt Polskę, zgadzając się na „ciepły płaszcz Stalina”. Te 63 dni bohaterskiej walki o niepodległość i suwerenność Polski, należy traktować jako heroiczny wyczyn Polaków na skalę światową, o którym nie sposób zapomnieć, którego nie da się wymazać z pamięci i o którym należy dawać świadectwo.

Autor: Jan Przeklasa

Autor filmu: Jarosław Dąbrowski

 

Przejdź do treści