Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2015/2016

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015 /2016 otrzymało ogółem 145 uczniów.

Stypendia będą wypłacane od dnia 22 czerwca 2016 r w godz. 800 – 1600 w kasie szkoły rodzicom uczniów / prawnym opiekunom po okazaniu dowodu osobistego.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  w roku szkolnym 2015 /2016 otrzymało ogółem 145 uczniów.

Stypendia będą wypłacane od dnia 22 czerwca 2016 r  w godz. 800 – 1600 w kasie szkoły rodzicom uczniów / prawnym opiekunom po okazaniu dowodu osobistego.

Lista nagrodzonych uczniów

 

Przejdź do treści