Szanowni Rodzice,

już niedługo Wasze dzieci będą musiały podjąć pierwszą dorosłą i samodzielną decyzję – wybrać szkołę ponadgimnazjalną i zawód. Jest to zawsze trudna i ważna decyzja chociażby ze względu na zmienne potrzeby rynku pracy.

W naszej szkole będą realizowane bezpłatne zajęcia w ramach projektu Kreatywne Zarządzanie Karierą realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Twoje dziecko do udziału w zajęciach.

już niedługo Wasze dzieci będą musiały podjąć pierwszą dorosłą  i samodzielną decyzję – wybrać szkołę ponadgimnazjalną i zawód. Jest to zawsze trudna i ważna decyzja chociażby ze względu na zmienne potrzeby rynku pracy.

W naszej szkole będą realizowane bezpłatne zajęcia w ramach projektu Kreatywne Zarządzanie Karierą realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Twoje dziecko do udziału w zajęciach.

W dniach od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. będzie odbywała się rekrutacja na zajęcia w ramach tego projektu. Liczba miejsc ograniczona.  Oferta obejmuje udział:

  • w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego  (1 h tygodniowo) przez trzy semestry  dla 40 uczniów,
  • w zajęciach indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego (1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 40 uczniów ze szkoły,
  • konsultacje dla uczniów (3 h tygodniowo).

W trakcie zajęć będą rozwijane kompetencje miękkie wśród uczniów, takie jak:

  • kreatywność,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • odporność na stres,
  • umiejętność zarządzania czasem.

Rozpoznane zostaną predyspozycje zawodowe, osobowość zawodowa, kompetencje osobiste i społeczne.  Ułatwi to rozpoznanie swoich mocnych stron, a przez to  w przyszłości łatwiejsze podjęcie decyzji o  wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Przejdź do treści