Szkolni chemicy w oczyszczalni ścieków

W piątek 19 maja 2017 r. grupa uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum pod opieką pani Renaty Jesionek i pani Agnieszki Majdy-Staniszewskiej wybrała się do laboratorium Radomskiej Oczyszczalni Ścieków. Warsztaty rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu promującego zakład.

W piątek 19 maja 2017 r. grupa uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum pod opieką pani Renaty Jesionek i pani Agnieszki Majdy-Staniszewskiej wybrała się do laboratorium Radomskiej Oczyszczalni Ścieków. Warsztaty rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu promującego zakład.

W laboratorium pomagaliśmy w składaniu i ważeniu sączków, wykonywaliśmy doświadczenia na obecność niepożądanych związków – fosforanów i amoniaku – w próbkach ścieków oraz oglądaliśmy pod mikroskopem bakterie, bez których oczyszczalnia nie mogłaby funkcjonować. Na koniec odbyliśmy krótką wycieczkę po najważniejszych obiektach w oczyszczalni. Poznaliśmy cały proces oczyszczania wody – od wstępnego flirtowania do wypuszczenia czystej wody do rzeki Pacynki.

Niektórzy z nas wiążą swoją przyszłość z tego typu pracą, dlatego było to praktyczne i niezapomniane doświadczenie, nie tylko ze względu na specyficzny zapach otoczenia. Dzięki takim wyjściom możemy się rozwijać i doskonalić w dziedzinach, które chcemy zgłębiać w przyszłości. Serdecznie dziękujemy pracownikom laboratorium, a przede wszystkim pani kierownik Izabeli Szparadze-Dasiewicz za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, którą na pewno spożytkujemy.

Autor: Anna Kowalczyk kl. 3gB

 

PS W warsztatach wzięli udział wybrani uczniowie w nagrodę za ciężką pracę na zajęciach chemii, a także na zajęciach rozwijających zainteresowania chemiczne. Podczas pracy w laboratorium zaprezentowali szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu chemii. Wykazali się sprawnością i precyzją podczas wykonywania doświadczeń. Wszystko to zostanie oczywiście docenione – zbliża się przecież czas wystawiania ocen. Cieszę się, że w wielu uczniach udało się zaszczepić przygodę z chemią i będą kontynuować ją w szkole średniej.

Autor: Renata Jesionek – nauczyciel chemii

Przejdź do treści