Tydzień Życzliwości

W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień na terenie szkoły zorganizowany został Tydzień Życzliwości i Pozdrowień przypadający na okres od 22 do 26 listopada.

a

W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień na terenie szkoły zorganizowany został Tydzień Życzliwości i Pozdrowień przypadający na okres od 22 do 26 listopada. Podczas Tygodnia Życzliwości wszyscy nauczyciele i uczniowie dbali o przyjemną i życzliwą atmosferę.

Uczniowie z klas młodszych zadbali o wystrój w swoich salach lekcyjnych. Wspólnie przygotowali wspaniałe plakaty, dekoracje, łańcuchy życzliwości, gazetki na temat życzliwości. Wykonali też kartki z życzliwymi pozdrowieniami dla swoich koleżanek i kolegów z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Dzieci bawiły się w „Cichego życzliwego przyjaciela”. Każdy uczeń losował imię i nazwisko kolegi z klasy, któremu w czasie wyznaczonym przez nauczyciela starał się dyskretnie umilać dzień, pomagać. Po upływie określonego czasu uczniowie przedstawiali swoje domysły odnośnie tego, kto był ich cichym przyjacielem, a następnie wszyscy przyjaciele ujawniali się.

Zorganizowany został konkurs fotograficzny pt. „Życzliwość w kadrze”. Jury wyłoniło zwycięzców:

– I miejsce – klasa 1a, klasa 2d,

– II miejsce – klasa 2c,

– III miejsce – klasa 0d,

– wyróżnienia – klasa 2a, klasa 3a.

Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości uświadomił uczniom ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi. Przypomniał, że człowiek życzliwy, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński zawsze znajdzie sprzymierzeńców i przyjaciół. Bycie życzliwym ma niezwykłą moc.

a

Organizatorki: Sylwia Pietrus, Magda Kuleta, Ewa Kaczmarek.

a

 

 

a

a

a

Przejdź do treści