Uwaga konkurs świąteczny!!!

Organizatorem konkursu jest Fundacja Dbam o Zasięg.

Konkurs jest jednym z elementów kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” w której nasza szkoła bierze udział.

idasiwieta_logo

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dbam o Zasięg.

Konkurs jest jednym z elementów kampanii społecznej  „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” w której nasza szkoła bierze udział.

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0–III, nauczyciele prowadzący oraz rodzice.
 1. Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg. własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4)
 1. Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:
 • kartka wykonana samodzielnie
 • kartka wykonana we współpracy z rodzicem
 1. Szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia wewnętrznego (na poziomie placówki) przeglądu prac wykonywanych przez dzieci.

aaa6. Szkoła może zgłosić do przeglądu po jednej pracy z każdej grupy wiekowej (odział zerowy, 1 klasa, 2 klasa, 3 klasa) oraz każdej kategorii (kartka wykonana samodzielnie, kartka wykonana we współpracy z rodzicem). Oznacza to, że z jednej szkoły podstawowej można zgłosić do przeglądu maksymalnie 8 prac.

aaa7. Każda praca nadesłana na przegląd powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:

 • kategorię przeglądu: kategoria A praca wykonana samodzielnie;
 • kategoria B praca wykonana wspólnie z rodzicem
 • imię dziecka
 • wiek dziecka
 • adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
 • imię i nazwisko nauczyciela
  Do pracy należy dołączyć druk ZGODA RODZICA (u wychowawców klas).

WYKONANE PRACE NALEŻY DOSTARCZAĆ DO WYCHOWAWCÓW KLAS

DO 10 GRUDNIA 2018!!

Link strony fundacji

https://idaswieta.com/konkurs/

Przejdź do treści