Opłaty za obiady za styczeń i luty 2021!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za styczeń i luty 2021 r. wynosi 150,00 zł., z tego:
50,00 zł. za styczeń 2021,
100,00 zł. za luty 2021.

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za styczeń i luty 2021 r. wynosi 150,00 zł., z tego:

50,00 zł. za styczeń 2021,

100,00 zł. za luty 2021.

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 14.01.2021 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 13.01.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Przejdź do treści