Uwaga Rodzice!

W czasie przerwy świątecznej zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo) i nie są w stanie zapewnić im opieki w tym czasie.

Zorganizujemy zajęcia świetlicowe dniach:

23.XII, 27.XII – 30.XII w godz. 8.00-16.00

Zgłoszenia rodziców, których dzieci potrzebują opieki w tym okresie zbierają wychowawcy klas do dnia

21.XII. (środa) do godz. 10.00

Dyrektor szkoły
Jan Rychlicki

Przejdź do treści