Uwaga Rodzice!

28 sierpnia 2017r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z nauczycielami uczącymi w tych klasach oraz dyrekcją szkoły. Zapraszamy do sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Po zebraniu ogólnym, w klasach odbędą się spotkania z wychowawcami.

28 sierpnia 2017r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z nauczycielami uczącymi w tych klasach oraz dyrekcją szkoły. Zapraszamy do sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Po zebraniu ogólnym, w klasach odbędą się spotkania z wychowawcami.

Przejdź do treści