„Wspólne kroki w Cyberświecie”

PODSUMOWANIE innowacji pedagogicznej.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wprowadzona została innowacja pedagogiczna: metodyczno-programowa na podstawie programu profilaktycznego: „Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE”.

Adresatami innowacji byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.

PODSUMOWANIE innowacji pedagogicznej.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wprowadzona została innowacja pedagogiczna: metodyczno-programowa na podstawie programu profilaktycznego: „Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE”.

Adresatami innowacji byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.

Czas realizacji obejmował okres trzech miesięcy (12 spotkań). Program angażował rodziców do wspólnego odrabiania z dziećmi prac domowych. Jednym z ważnych  elementów programu był prowadzony przez dzieci i nauczycieli blog klasowy.

Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, raz w tygodniu i prowadzone były przez nauczycieli: Agnieszkę Krawczyk i Sylwię Kratke – klasa 3a, Elżbietę Marcinkiewicz i Marzenę Malicką – klasa 3c oraz Wioletę Wełpę – klasa 3b.

Niniejsza innowacja miała na celu szerzenie idei bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych. Miała ona zachęcać uczniów do bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych i chronić ich przed uzależnieniem od nich. Wiodącą strategią innowacji programowej: „Wspólne kroki w Cyberświecie” było rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci takich jak: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność porozumiewania się, kreatywność, czyli kształtowanie ich umiejętności życiowych. Poniższa innowacja miała na celu budować dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami, i ukształtować u dzieci zdolności komunikacyjne, które pomagają w budowaniu adekwatnej samooceny, rozwijaniu samoświadomości, motywacji, umiejętności radzenia sobie z emocjami czy doświadczaniu integracji w grupie rówieśniczej.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych zajęciach.

Opracowała: Sylwia Kratke i Agnieszka Krawczyk

Przejdź do treści