Wyniki Ogólnopolskich  Konkursów Przyrodniczych Edi Panda

W czerwcu uczniowie klas 4-8 brali udział w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych Edi Panda z przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki.

Terminy konkursów były przekładane z powodu pandemii, ale w końcu w czerwcu uczniowie mogli przystąpić do sprawdzenia swojej wiedzy. Zadania konkursowe w tym roku były wyjątkowo trudne, a dodatkowego stresu przysparzała uczniom strona techniczna konkursu, który odbywał się w formie online. Pomimo trudności nasi uczniowie pokazali, że ich wiedza i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych są na bardzo wysokim poziomie. Mamy w gronie naszych uczestników laureata oraz osoby wyróżnione.

W czerwcu uczniowie klas 4-8 brali udział w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych Edi Panda z przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki.

Terminy konkursów były przekładane  z powodu pandemii, ale w końcu w  czerwcu uczniowie mogli przystąpić do sprawdzenia swojej wiedzy.  Zadania konkursowe w tym roku były wyjątkowo trudne, a dodatkowego stresu przysparzała uczniom strona techniczna konkursu, który odbywał się w formie online. Pomimo trudności nasi uczniowie pokazali, że ich wiedza i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych są na bardzo wysokim poziomie. Mamy w gronie  naszych uczestników laureata oraz osoby wyróżnione.

Uczniowie nagrodzeni:

Przyroda

Laureat – Dyplom Laureata i nagroda książkowa: Mikołaj Tatarek kl. 4 c

Wyróżnienia:  Adam Gawor kl. 4 b
Wiktoria Podolska kl. 4 b
Izabela Gajda kl. 4 c

Biologia

Wyróżnienia: Małgorzata Puch kl. 5 c

Antoni Maj kl. 6 b

Chemia 

Wyróżnienie – Aleksandra Głogowska kl. 8 a

 

Uczniowie, którym nie udało się zająć nagradzanych miejsc, również osiągnęli wysokie wyniki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom a szczególnie laureatowi i wyróżnionym. Gratulacje również dla rodziców, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wychowawców nagrodzonych uczniów.

Podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursów oraz pomagali w jego organizacji. Byli to p. I. Świstowska, p. D. Rozwadowska, p. A. Majda-Staniszewska, p. R. Jesionek, p. J. Dąbrowski.

 

Autor: Iwona Świstowska

Przejdź do treści