XIII Przegląd Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do uczestnictwa w XIII Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”. W ramach Przeglądu odbędą się konkursy: plastyczny, literacki, recytatorski nawiązujące do patrona naszej szkoły – Jana Pawła II, a także wyjątkowo do postaci brata Alberta Chmielowskiego i objawień fatimskich oraz konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Dokładne informacje znajdują się załączonym regulaminie.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do uczestnictwa w XIII Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”. W ramach Przeglądu odbędą się konkursy: plastyczny, literacki, recytatorski nawiązujące do patrona naszej szkoły – Jana Pawła II, a także wyjątkowo do postaci brata Alberta Chmielowskiego i objawień fatimskich oraz konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Dokładne informacje znajdują się załączonym regulaminie.

Regulamin

Zgłoszenie

Zgoda na wizerunek

Przejdź do treści