XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” adresowanego do uczniów klas I-VIII.

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” adresowanego do uczniów klas I-VIII.

 

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych
i przyrodniczych Mazowsza
. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci
i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.

 

Dla kogo?

Uczniowie mają wykonać:

Klasy IIII plakat ekologiczny z hasłem (technika dowolna, format papieru A2 lub A3 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska).

Klasy IVVI – fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia (format dowolny; zdjęcie należy przekazać również na płycie CD).

Klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki (format papieru A4).

Praca może mieć tylko jednego autora!

 

Termin oddania prac

Prace należy składać do 29 października do sali nr 31. Najlepsze prace zostaną wysłane do Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2019 roku.

 

Koordynatorzy konkursu:

Magda Kuleta,

Agata Hajtowicz – Fajdek,

Sylwia Pietrus – Kozłowska

Przejdź do treści