Zaproszenie

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarium na temat: 

„Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.  

Atrakcyjne narzędzia i materiały online”. 

Odbędzie się ono w czwartek 11 lutego o godz. 18:00.  

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarium na temat:

„Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.  

Atrakcyjne narzędzia i materiały online”. 

Odbędzie się ono w czwartek 11 lutego o godz. 18:00.

Link poniżej:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Webinarium jest elementem programu:

Reaguj i wspieraj. 

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość 

realizowanego przez    Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia.

Priorytetowym celem wymienionego programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Przejdź do treści