„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Miasta Radomia realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Miło nam zakomunikować, że znaleźliśmy się w gronie 31 placówek, które otrzymały sprzęt w postaci dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz zestawem słuchawkowym niezbędny do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej.

 

Gmina Miasta Radomia realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Miło nam zakomunikować, że znaleźliśmy się w gronie 31 placówek, które otrzymały sprzęt w postaci dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz zestawem słuchawkowym niezbędny do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej.

 

PLAKAT

 

Przejdź do treści