Erasmus+

Nasi nauczyciele nie próżnują. W dobie pandemii nadal szkolą się aby jak najlepiej nauczać młodzież.

Nasi nauczyciele nie próżnują. W dobie pandemii nadal szkolą się, aby jak najlepiej nauczać młodzież.

W ramach projektu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie: 45 358,00 Euro) „Szkoła europejska wielki sukces” 219-1-PL01-KA101-061880 w dniach 13.07-18.07.2020 dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu: „Mindfulness for Teachers: A Hands-on Approach” dotyczącym przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, technik relaksacji, poprawy wzajemnej komunikacji w Hiszpanii (Barcelona)

5 nauczycieli uczestniczyło (20.07-24.07.2020) w szkoleniu: „Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication” w Grecji (Corfu) rozwijając swe umiejętności komunikacji w języku angielskim kompetencje językowe, poszerzając wiedzę z zakresu ICT.

 

Autor: Dorota Banaś

Przejdź do treści