Informacje – obiady

Nasi uczniowie mogą zjeść świeży, pyszny, dwudaniowy obiad w stołówce szkolnej.

Posiłki będą wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem od 7.09.2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Koszt jednego obiadu to 5,00 zł. Kwota za wrzesień 2020 r. wynosi 90 zł (18 dni).

Drodzy Rodzice!

 

Nasi uczniowie mogą zjeść świeży, pyszny, dwudaniowy obiad w stołówce szkolnej.

Posiłki będą wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem od 7.09.2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Koszt jednego obiadu to 5,00 zł. Kwota za wrzesień 2020 r. wynosi 90 zł (18 dni).

a

Warunkiem zapisu dziecka na obiady jest wniesienie opłaty z góry (z uwagi na stan pandemii prosimy o płatność  przelewem).

a

Wskutek zawieszenia zajęć szkolnych w marcu 2020 r. powstała nadpłata u wszystkich osób korzystających wówczas z obiadów. W związku z powyższym prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem kasy w sprawie ustalenia kwoty za wrzesień 2020 r. pod nr tel. 48 363 22 15 wew. 112 lub poprzez e-mail obiady@psp14.radom.pl

a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do 3 września 2020 r. włącznie na konto:

a

Pekao S.A oddział w Radomiu

Nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

a

W tytule przelewu należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

a

W razie płatności po 3.09.2020 r. prosimy o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail obiady@psp14.radom.pl lub osobiste dostarczenie do kasy szkoły. Opłaty wniesione po 3.09.2020 r. będą podstawą zapisu ucznia na obiady od następnego dnia po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub ujawnienia płatności na wyciągu bankowym.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty za obiady w kasie PSP Nr 14 w dniach od 2.09 do 4.09 2020 r. w godzinach 8.00-16.00.

Przejdź do treści