Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W październiku zaprosiliśmy uczniów szkoły podstawowej z kl. 4 -7 do aktywnych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Jak co roku celem akcji było podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją.

W październiku zaprosiliśmy uczniów szkoły podstawowej z kl. 4 -7 do aktywnych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Jak co roku celem akcji było podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności  w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją.

W tym roku obchody realizowane były pod hasłem: „Uczeń z dysleksją też czyta książki”.  W ramach akcji podczas śródlekcyjnych warsztatów (serdecznie dziękujemy za współpracę, wyrozumiałość i  wsparcie) nauczyciele wraz z uczniami dyskutowali  o książkach „które pomagają”. Podsumowaniem naszych działań było wykonanie wystawy  „drzewa”  z  tytułami i bohaterami książek polecanych  przez uczniów.

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania „SCRABBLE” odbyły się inne niż zwykle, ale jak zawsze zacięte, rozgrywki pod hasłem „słowa z jak największą ilością błędów”. Uczniowie zmagali się z tą, jak się okazało, niełatwą sztuką, pod okiem p. Eweliny Krasińskiej i Irminy Warmiak. Ponadto uczniowie p. Patrycji  Skwiry z klasy 5B i 6A zgłębiali zagadnienie dysleksji podczas zajęć lekcji języka polskiego. Natomiast w czasie zajęć rewalidacyjnych u p. Agaty Kacprzak i p. Edyty Pawlak – Grotek odbyły się  „spotkania” ze sławnymi i znanymi dyslektykami.

Przejdź do treści