Wileńskie Kaziuki

Od 4 do 7 marca 2017 roku z okazji święta patrona miasta gościli w Radomiu uczniowie i nauczyciele polskojęzycznego Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Przyjechali na zaproszenie Radosława Witkowskiego, prezydenta miasta, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jan Pawła II w Radomiu. Ostatni dzień pobytu poświęcili społeczności Zespołu Szkół Integracyjnych.

Od 4 do 7 marca 2017 roku z okazji święta patrona miasta gościli w Radomiu uczniowie i nauczyciele polskojęzycznego Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Przyjechali na zaproszenie Radosława Witkowskiego, prezydenta miasta, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jan Pawła II w Radomiu. Ostatni dzień pobytu poświęcili społeczności Zespołu Szkół Integracyjnych.

Główny punkt wizyty w naszej szkole stanowił kaziukowy program artystyczny przedstawiony przez dzieci z progimnazjum. Niezwykłe połączenie słowa, śpiewu i tańca nikogo nie pozostawiło obojętnym. Efektu dopełniły wspaniałe stroje i rekwizyty. Występ  dostarczył całej widowni wielu wzruszeń. Był też dla wszystkich wyjątkową lekcją patriotyzmu – niewymuszonego i  szczerego. Przekonaliśmy się, że nie trzeba wielkich słów, by powiedzieć i pokazać, że ojczyznę nosi się przede wszystkim w sercu.

Po występie przyszedł czas na zaprezentowanie gościom naszej placówki. Młodzież wzięła udział w grze szkolnej, podczas której zwiedziła i poznała szkołę. Opiekunowie zaś w tym czasie uczestniczyli w zajęciach otwartych, rozmawiali z nauczycielami.

Po południu wszyscy razem obejrzeli współczesną wersję ”Małego Księcia” – przedstawienie przygotowane przez szkolne koło teatralne. W końcu nastąpił też czas zabaw integracyjnych. Wspólnie zatańczona belgijka, gry w przepióreczkę czy królewnę , rycerza i smoka nie tylko bardzo szybko zjednoczyły polską i litewską młodzież i opiekunów, ale też dostarczyły każdemu wiele radości.

Ostatni punkt wizyty stanowiła uroczysta kolacja, podczas której gościem honorowym był bp Henryk Tomasik. Wśród zaproszonych – oprócz gości z Wilna na czele z panią dyrektor Janiną Wysocką – znaleźli się również państwo: ks. kanonik Czesław Wawrzyńczak, Halina Marciniak, Małgorzata i Zbigniew Gumińscy.

Chwilę po wyjeździe gości pan dyrektor Jan Rychlicki stwierdził: ”Oni odjeżdżają, ale zostają w naszych sercach”. I to chyba najtrafniejsze podsumowanie spotkania z rodakami z Wilna. Spędzony wspólnie czas był okazją do bliższego poznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Liczymy, że zapoczątkuje on trwałą i owocną współpracę między naszymi szkołami.

Autor: Anna Gralec

Autor zdjęć: Iwona Świstowska, Paweł Mazurkiewicz kl. 3gB

a

 

a

Nagranie: Jarosław Dąbrowski

a

http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/radom/a/w-radomiu-goscili-uczniowie-z-wilna,11878035/

  www.echodnia.eu
Przejdź do treści