Opłaty za obiady

Uwaga opłaty za obiady za maj 2021 !

(dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych, 1-3 oraz innych uczniów uczących się stacjonarnie w szkole)
Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za maj 2021 r.  wynosi 80,00 zł. (za 16 dni – bez 25-27.05.2021 r., 31.05.2021 r.)

Uwaga opłaty za obiady za maj 2021 !

 

(dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych, 1-3 oraz innych uczniów uczących się stacjonarnie w szkole)

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za maj 2021 r.  wynosi 80,00 zł. (za 16 dni – bez 25-27.05.2021 r., 31.05.2021 r.)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z okresu styczeń-marzec 2021 r. –

kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 28.04.2021 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 27.04.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

od 23.04.2021 r. do 28.04.2021 r. w godzinach 08:00-15:00.

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści