Opłaty za obiady

Uwaga opłaty za obiady za okres 26-30 kwietnia 2021!

(dotyczy tylko uczniów klas 1-3, którzy wrócą w ww. okresie do nauczania stacjonarnego w szkole )
Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za okres 26-30.04. 2021 r.  wynosi 25,00 zł.

Uwaga opłaty za obiady za okres 26-30 kwietnia 2021!

 

(dotyczy tylko uczniów klas 1-3, którzy wrócą w ww. okresie do nauczania stacjonarnego w szkole )

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za okres 26-30.04. 2021 r.  wynosi 25,00 zł.

Warunkiem zapisu na obiady jest zadeklarowanie korzystania z obiadów przez rodzica, zgłoszone wychowawcy.

Prosimy o jak najszybsze dokonanie opłaty oraz niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z okresu styczeń marzec 2021 r. –

kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 28.04.2021 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

od 23.04.2021 r. do 28.04.2021 r. w godzinach 08:00-15:00.

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści