Opłaty za obiady – marzec 2023 r.

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł. 
Kwota za marzec 2023 r. wynosi 138,00 zł. (za 23 dni)

a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł. Kwota za marzec 2023 r. wynosi 138,00 zł. (za 23 dni)

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.

a

W razie konieczności rozliczenia odpisów z obiadów ze stycznia 2023 r. prosimy o ustalenie kwoty opłaty za marzec 2023 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie lub mailowo – obiady@psp14.radom.pl

Przelewu za marzec 2023 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 22.02.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności za marzec po dniu 22.02.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 06.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady” .

Przejdź do treści