Opłaty za obiady za marzec 2019 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 18-22.02.2019r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach:     18-22.02.2019r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach:      08:00-10:00            12:00-15:30

 

Kwota za marzec 2019r.  – 68,00 zł (za 17 dni, bez 04.03.2019r., 06.03-08.03.2019r.)

 

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów ze stycznia 2019r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców. Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści