Projekt „Nauczyciel w nowej szkole gwarancją dobrego nauczania”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Nauczyciel w nowej szkole gwarancją dobrego nauczania”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Nauczyciel w nowej szkole gwarancją dobrego nauczania”

POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048202

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji w języku obcym, efektywnego nauczania, posługiwania się TIC.

Dofinansowanie projektu z UE: 151.133,99PLN

 

 

Przejdź do treści