Opłaty za obiady za miesiąc listopad 2018r.

Opłaty za obiady będą przyjmowane w KASIE

w dniach: 22-26.10.2018r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

Opłaty za obiady będą przyjmowane w KASIE

w dniach: 22-26.10.2018r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00    12:00-15:30

 

Kwota za listopad 2018r.  – 84,00 zł

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z września – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat (przelewy należy puszczać odpowiednio wcześniej) – opóźnienia w opłatach powodują nieporozumienia i pomyłki, utrudniają pracę intendentury, kasy i księgowości.

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Przejdź do treści