Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie

We wtorek 12 września dzieci z klas pierwszych zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej.

a

We wtorek 12 września dzieci z klas pierwszych zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej. Musiały najpierw udowodnić przed zgromadzoną publicznością oraz zaproszonymi gośćmi, że są gotowe być prawdziwymi uczniami. Był śpiew, taniec, sprawdzian wiedzy matematycznej, prezentacja wiedzy o Polsce i naszym Patronie – Janie Pawle II.

W wyjątkowej atmosferze pierwszaki ślubowały m.in. być dobrymi uczniami i Polakami, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość uczniom i nauczycielom oraz godnie reprezentować naszą szkołę. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Jan Rychlicki oraz pani wiceprezydent Katarzyna Kalinowska pasowali każde dziecko na ucznia, dotykając go ołówkiem jak „czarodziejską różdżką”.

Na koniec uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz słowniki ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

a

Nauczyciele klas pierwszych

a

a

https://www.cozadzien.pl/radom/pierwszoklasisci-z-psp-14-zlozyli-slubowanie/76821

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/slubowanie-klas-pierwszych-w-psp-14-zdjecia/76804

a

a

a

Przejdź do treści