Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”

Tegoroczna akcja „Sprzątania Świata” ruszyła pod hasłem „Wyprawa – Poprawa”. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły aktywnie wpisali się w realizację idei akcji.

Tegoroczna akcja „Sprzątania Świata” ruszyła pod hasłem „Wyprawa – Poprawa”. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły aktywnie wpisali się w realizację idei akcji.

Uczniowie realizowali następujące działania:

  • Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów.
  • Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
  • Przeprowadzono pokazy filmowe związane z segregacją odpadów.
  • „Felka rady na odpady”
  • „Ekologiczny dom”
  • „Bajka edukacyjna-proekologiczna
  • Przeprowadzono konkurs plastyczny” Czysta ziemia”.
  • Uczniowie wykonywali plakaty z hasłami zachęcające do segregacji odpadów.
  • Zorganizowano w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci. Zaznaczali na mapkach lokalizację, gdzie są dzikie wysypiska, jaki rodzaj odpadów i orientacyjnie określali ich ilość. Sprawdzano czy na poboczach nie zalegają śmieci, jeśli tak to, jakiego rodzaju są to odpady, sprawdzali czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak notowali gdzie i jakich brakuje  ( szkło, papier, plastik i metal).

Szkoła za włączenie się w akcję  i realizację powyższych działań, otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem dla Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu za przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata – Radom 2015 „Wyprawa – Poprawa” przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu

Dziękujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom za przyłączenie się do akcji!!

Koordynatorzy akcji: E. Stani, M.Malicka, A.Stefańska, M.Jałowska.

Autor: Edyta Stani

 

 

Przejdź do treści