Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej

Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej na rzecz  Domu Samotnej Matki w Majdanach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Wraz z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w akcję charytatywną na rzecz Domu Samotnej Matki w Majdanach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.  

a

Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej na rzecz  Domu Samotnej Matki w Majdanach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

a

Wraz z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w akcję charytatywną na rzecz Domu Samotnej Matki w Majdanach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.  

Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa pomoc. Dziękujemy za tak liczne dary. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Otrzymane od Państwa dary takie jak środki chemiczne, ubrania oraz żywność ułatwią dalsze funkcjonowanie placówek. 

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za bezinteresowną pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. 

  a

Z wyrazami szacunku  

organizatorzy 

 a

a

a

Przejdź do treści