Rodzice uczniów aplikujących do klasy I

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do klasy I należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Podanie w formie skanu lub zdjęcia należy przesłać do 18 maja 2020 r. do godz.15.00 na adres e-mail szkola@zsi.radom.pl

Przejdź do treści