Ślubowanie

Dzień 24 października 2017 roku był bardzo ważny i uroczysty dla naszych pierwszoklasistów i ich rodziców. To właśnie wtedy 69 dzieci złożyło uroczyste ślubowanie i zostało włączone w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.

Dzień 24 października 2017 roku był bardzo ważny i uroczysty dla naszych pierwszoklasistów i ich rodziców. To właśnie wtedy 69 dzieci złożyło uroczyste ślubowanie i zostało włączone w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.

Podczas akademii dzieci z klas pierwszych przeniosły się do Ołówkowego Zamku. Dzielnie i z wielkim zaangażowaniem przechodziły przez wszystkie próby wiedzy i umiejętności przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki. Nad prawidłowym wykonywaniem poszczególnych zadań czuwał Król Ołówkos wraz z małżonką oraz komisja złożona z dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców. Zaproszeni goście na znak Gwardzisty skandowali okrzyk „Owszem, owszem, tak, tak, tak” – co oznaczało pozytywny werdykt wykonywanych przez pierwszaków zadań. Dzieci mogły również zaprezentować swoje umiejętności taneczne i wokalne m.in. podczas „Tańca kredek” przy akompaniamencie piosenki „Kolorowe kredki”. Na koniec Pan Dyrektor Jan Rychlicki jednoznacznie stwierdził, że dzieci zdały egzamin celująco i mogą zostać pasowane na uczniów naszej    szkoły.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło odczytanie przysięgi i głośne „ślubujemy”. Pan dyrektor uroczyście pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia szkoły. Przypomniał dzieciom, aby były jak nasz patron Jan Paweł II – bez względu na wszystko zawsze przygotowane do zajęć, pracowite i wytrwałe. „Pamiętajcie, że ten święty patron dał nam przykład tego, jak wykorzystać lata szkolne. Dał nam także przykład jak kochać ludzi” – mówił do uczniów dyrektor.

Na koniec uroczystości dzieci zatańczyły „Taniec świeczek”, po którym otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Przejdź do treści